Nám SNP, Zvolen
Slovakia

+421 905 639 560
cyklozvolen@gmail.com

Beh zdravia, porozumenia a nádeje DIVÍN 2019

Kategória:
Iné bežecké podujatia
Dátum:
25. máj 2019 10:00

Beh zdravia, porozumenia a nádeje 2019

 

Dátum: 25. 05. 2019 (sobota)

Miesto: Divín, okres Lučenec, Zichyho kaštieľ

Ročník: 6.

Štart:

Baby beh/Včielky o 9:45 hod

Hlavná kategória a hobby beh spoločný štart o 10:00 hod.

Žiaci 450 m o 10:10 hod.

Žiaci 750 m o 10:20 hod.

 

Dĺžka trate:   20,8 km, 10,3 km, hobby beh 4,7 km, žiaci 750 m, 450 m, baby beh

Organizátor: Obec Divín, Kultúrna komisia a  OSSKP Divín

 

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 22. mája 2019 na www.behzvolen.sk  (pre hlavný pretek, hobby pretek) po uvedenom termíne štartovné 9 eur.  Prvých 100 predregistrovaných a zaplatených pretekárov má garantovaný upomienkový predmet !!!

 

ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek 20,8 km - štartovné 7 eur

Hlavný pretek 10,3 km - štartovné 7 eur

Hobby pretek 4,7 km - štartovné 7 eur

Žiaci a deti - štartovné 0 eur

Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku a hobby preteku - štartovné 9 eur

 

PLATBA:

Na účet SK51 5600 0000 0060 4477 3002  do 22. mája 2019 vo výške 7 eur, po tomto termíne 9 eur.

(do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko)

 

ČASOMIERA:      www.behzvolen.sk

Prezentácia a registrácia: od 08:00 do 09:45 hod. na nádvorí Zichyho kaštieľa

 

Vyhodnotenie :   13:00 hod. nádvorie Zichyho kaštieľa

 

Zdravotník : zabezpečený organizátorom

Štartovné zahŕňa :   0,5 l kofola / pivo, bageta, ovocie, pre deti sladká odmena

Parkovanie : Parkovanie je možné na námestí a v priľahlých uliciach obce.

Parkovisko pri Zichyho kaštieli je uzavreté.

 

Viac informácií : OSSKP Divín, 047/4512 558, 047/4370 924, 0948 371 198

Na internetovej stránke : beh.sk, divin.sk

Kontaktné osoby : Mgr. Miroslava Bellová0907 660 650, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kategórie: 

Muži 20,8 km / A – do 40 rokov, B – nad 40 rokov/
Muži 10,3 km / C – do 40 rokov, D – nad 40 rokov /
Ženy 20,8 km / E – do 40 rokov, F – nad 40 rokov /
Ženy 10,3 km / G – do 40 rokov , H - nad 40 rokov/

Hobby beh 4,7 km / Muži/ženy bez rozdielu veku

Žiaci  750 m / chlapci, dievčatá 11- 14 rokov /

Žiaci 450 m / chlapci,  dievčatá 7 -10 rokov /
            Baby beh /  Včielky/ deti MŠ do 6 rokov
           

Pre najmenších / deti do 5 rokov / je pripravený detský kútik.

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie vecné ceny.

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, pokiaľ sa v danej kategórii zúčastní menší počet pretekárov ako tri !!!

Poistenie :  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,

- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,

- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Obec Divín, Kultúrna komisia a  OSSKP Divín  súhlas na:

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Beh zdravia, porozumenia a nádeje 2019, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Obec Divín, Kultúrna komisia a  OSSKP Divín,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.  

 

Ostatné ustanovenia :

  • Pri prezentácii účastník dostane štartové číslo, ktoré je povinný mať počas celých pretekov pripnuté na hrudi. Jeho strata alebo nesprávne nosenie môže mať za následok diskvalifikáciu. Štartové číslo je po pretekoch povinný vrátiť organizátorovi.
  • Sprchy sú k dispozícii v priestoroch telocvične  Základnej školy.
  • Po pretekoch bude pripravené občerstvenie na nádvorí Zichyho kaštieľa, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 
 

Powered by iCagenda