Nám SNP, Zvolen
Slovakia

+421 905 639 560
cyklozvolen@gmail.com

O Zvolenskej bežeckej lige 2019

O Zvolenskej bežeckej lige 2019:

Zastrešenie bežeckých podujatí v meste Zvolen a blízkom okolí:
- Beh oslobodenia mesta Zvolen
- Zvolenská corrida
- Beh oslobodenia obce Budča
- Gavurky Run
- Buď Fit! Nie len IT!
- Večerný beh Sport Music Fest
- Beh okolo vodnej nádrže Môťová
- Zvolenská grgalica
Výťažok z podujatí sa odvedie na účet o.z. Svetielko nádeje o.z (Centrum pomoci detskej onkológie)

Sledované kategórie:
A - rok narodenia: 2004 – 2000, juniori
B - rok narodenia: 1999 – 1980, muži
C - rok narodenia 1979 – 1970, muži
D - rok narodenia 1969 – 1960, muži  
E - rok narodenia 1959 – starší, muži
F - rok narodenia: 2004 – 1980, ženy
G - rok narodenia 1979 – staršie, ženy

Bodovanie:
1. miesto 15 bodov *(10 bodov)
2. miesto 12 bodov *(8 bodov)
3. miesto 10 bodov *(6 bodov)
4. miesto 8 bodov *(4 body)
5. miesto 7 bodov *(3 body)
6. miesto 6 bodov *(2 body)
7. miesto 5 bodov *(1 bod)
8. miesto 4 body *(1 bod)
9. miesto 3 body *(1 bod)
10. miesto 2 body *(1 bod)
za každé ďalšie miesto 1 bod
(* body za Malú Zvolenskú grgalicu)

 

Vyhlásenie výsledkov ligy:

6.12.2019 o 17.30 hod. na Starej radnici po Mikulášskom behu.
Vyhlasujú sa prví traja v každej kategórii.
Ocenení vecnými cenami budú aj účastníci Zvolenskej bežeckej ligy (všetky štarty,-1 štart, -2 štarty).

Organizátori:

Cyklo Zvolen, o.z., Mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum, Obec Budča, Športklub Dobrá Niva o. z.,
Slovenský šport o. z., LTC Lieskovec, Mišo s.r.o..